زنبور عسل را از گل‌ها جمع نمی‌کند. آن‌ها نکتار را، که تقریبا به شکل مایعی غلیطی است، از روی گلها جمع می‌کنند. زنبور‌ها بیشتر از نه کیلومتر، برای رفت و برگشت از کندو، طی می‌کنند تا نکتار جمع‌آوری کنند. به محض اینکه نکتارها به کندو رسیدند، آن‌ها توسط گروهی دیگر از زنبورها بلعید می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، زنبورها نکتارها را بالا می‌آورند.چنین اقدامی در طول یک هفته دائما تکرار می‌شود. این عملیات باعث می‌شود که آب نکتارها کشیده شود و مایع غلیظی که همان عسل است باقی بماند.

جهت تهیه عسل طبیعی و ارگانیک :09145510403  و @rahim137